ช่างซ่อมรถบรรทุก (ลาดกระบัง)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- ซ่อมรถบรรทุกหัวลาก

- ซ่อมช่วงล่าง,เครื่องยนต์

- ซ่อมระบบไฟ,ระบบ NGV ของรถบรรทุก (1 อัตรา)

- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

-เพศชาย อายุ 20 - 40 ปี

-วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์,ช่างไฟฟ้า

-มีความละเอียดรอบคอบ

-มีความซื่อสัตย์,มีมนุษยสัมพันธ์ดี

-มีประสบการณ์ด้านการทำงาน 1 ปีขึ้นไป

-มีสุขภาพแข็งแรง

-หากเคยมีประสบการณ์ซ่อมรถใหญ่มาโดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • อายุ: 21-40 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 1 ปี
  • เพศ: เพศชาย

General Skills

  • มนุษยสัมพันธ์ดี
  • ความซื่อสัตย์

สมัครงาน

Apply Now