เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ (อาวุโส) สังกัดฝ่ายการตลาด (ประจำสำนักงานสระบุรี)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชาย พ้นภาระทางทหารแล้ว
อายุระหว่าง 25-35 ปี
ปริญญาตรีหรือโท สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ, การตลาด, บริหารธุรกิจ, วิศวกรรม
มีประสบการณ์ในสายงาน 3 ปี ขึ้นไป
สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาโท
  • อายุ: 25-35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 3 ปี
  • เพศ: เพศชาย

สมัครงาน

Apply Now