เจ้าหน้าที่สินไหมฉ้อฉล/ พรบ.

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

รับผิดชอบการจัดการสินไหมญรถยนต์ประกันสูญหาย และการจัดสินไหมฯ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ,บาดเจ็บ และเสียชีวิตตามความคุ้มครองกรมธรรม์รถยนต์ภาคสมัครใจ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• เพศชาย อายุไม่เกิน 38 ปี

• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ เท่านั้น

• มีประสบการณ์สินไหมฉ้อฉล/ พรบ. ไม่น้อยกว่า 3 ปี

• สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 3 ปี
  • เพศ: เพศชาย

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now