ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

ไม่จำกัดเพศ
อายุ 30 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาการบริหารจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการจัดการ 3 ปีขึ้นไป และด้านการบริหาร 2 ปีขึ้นไป
สามารถใช้คอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์ Office ได้ดี
พูดและเขียน ภาษาจีนและไทย ได้ดี
มีทักษะในการสื่อสารภายนอก และการประชาสัมพันธ์การจัดการการบริหารงาน การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน และการเขียนหนังสือ ได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 2 ปี

Spoken Languages

  • ไทย (Basic)
  • จีน (Basic)

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now