เสมียนธุรการ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

ไม่จำกัดเพศ
อายุ 22 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาเลขานุการ, ภาษาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และซอฟท์แวร์ Office ได้ดี มีทักษะในการแปลด้วยวาจาด้านภาษาจีนและไทยได้เป็นอย่างดี
มีความรู้ในการแปลระหว่างภาษาจีนและไทย
มีทักษะด้านนิพจน์ภาษานและการเขียน

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 21 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 1 ปี

Spoken Languages

  • ไทย (Basic)
  • จีน (Basic)

Written Languages

  • ไทย (Basic)
  • จีน (Basic)

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now