พนักงานขับรถ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชาย
อายุ 24 ปีขึ้นไป
ระดับมัธยมปลายหรือสูงกว่า
มีใบอนุญาติขับรถยนต์
มีประสบการณ์ด้านขับรถยนต์ได้ดี (ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป) มีทักษะในการใช้ GPS ได้ดีสมัครงาน

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 25 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: เพศชาย

สมัครงาน

Apply Now