พนักงานขายโฆษณา 2 ตำแหน่ง

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

วุฒิปริญญาตรี

- เพศชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 30 ปี

- บุคลิกดี รักงานขาย

- ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านการขายโฆษณาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 22 Jan 2017
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • งานขาย

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: ด้านล่าง 30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • มนุษยสัมพันธ์ดี
  • การเจรจาต่อรองและการโน้มน้าว

สมัครงาน

Apply Now