Purchasing Officer

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

1.เจรจาต่อรองราคาการซื้อขาย
2.จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง
3.จัดทำ Reprot

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์ทำงานด้านจัดซื้อหรือที่เกี่ยวข้อง 1-2 ปี
-มีประสบการณ์ทำงานกับบริษัท IT จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Skill -มีทักษะด้านเจรจาต่อรองซื้อขาย
-มีสามารถใช้คอมพิวเตอร์ดีเยี่ยม MS office, Internet and MS Outlook
-สามารถทำงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพนธ์ดี และมี service mind ดีเยี่ยม
-ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now