R&D Engineer : ฝ่ายผลิต (หลายอัตรา)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ และปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่
ผลิตเครื่องต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบไว้
ติดต่อประสานงานกับแผนกผลิต เพื่อรับทราบปัญหาของการผลิต และปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาอิเล็คทรอนิคส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สามารถเขียนโปรแกรม Micro Controller ได้
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 21 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • วิศวกรรม

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now