ผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์ (กรุงเทพฯ) : ฝ่าย Critical Care

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้ทราบถึงคุณสมบัติ คุณลักษณะ ประโยชน์ในการใช้งานผลิตภัณฑ์
สร้างตลาดใหม่ และรักษาฐานของลูกค้าเดิม
ติดตามผลการใช้ผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือบริการ
ให้การบริการหลังการขาย และช่วยแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
ดูแลการขายเขตกรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ วิทยาศาสตร์ทุกสาขา หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 21 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • งานขาย

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now