เลขาณุการส่วนกลาง

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศหญิง
อายุ 25 ปีขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเลขานุการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยข้อง
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS office ได้ดี
บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบสูง
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 25 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: หญิง

General Skills

  • มนุษยสัมพันธ์ดี

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Basic)

Written Languages

  • อังกฤษ (Basic)

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now