ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ (เครื่องมือวิทยาศาสตร์) : ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

จัดเตรียมเอกสารส่งเสริมการขาย
ฝึกอบรมผู้แทนขายและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ในตัวสินค้า จนสามารถปฏิบัติงานได้
ให้การสนับสนุนผู้แทนขายในรายละเอียดของสินค้า หรือเทคโนโลยีขั้นสูง
ออกเยี่ยมลูกค้าเป้าหมายเพื่อนำเสนอสินค้า รวมทั้งทราบความเคลื่อนไหวของตลาดและคู่แข่ง
ควบคุมดูแลระดับปริมาณสินค้าคงคลัง

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาขา เคมี เทคโนโลยีชีวภาพหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในงานด้านเครื่องมือแพทย์อย่างน้อย 2 ปี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 2 ปี

สมัครงาน

Apply Now