เลขาณุการบิษัท

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

ไม่จำกัดเพศ
อายุ 25 ปีขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทำงานด้านเลขานุการบริษัทอย่างน้อย 3-5 ปี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS office เช่น Word, excel, presentation เป็นต้น
มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอกบริษัท
มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สื่อสารได้ดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 25 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 3 ปี

General Skills

  • มนุษยสัมพันธ์ดี

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Basic)

Written Languages

  • อังกฤษ (Basic)

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now