Programmer

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

เขียนโปรแกรม Application การจัดการฐานข้อมูลระหว่างเครื่องมือแพทย์กับระบบคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สามารถจัดการข้อมูล Database ได้
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now