Room Attendant

BangkokFull-Time

Job Description

ให้บริการกับลูกค้าและมีความเป็นมืออาชีพตลอดเวลา
รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและกับทุกแผนก
รักษาระดับการแต่งกายและบุคลิกภาพให้ดูดีและมีความเป็นมืออาชีพ
สามารถทำงานนอกเหนือจากงานหลักตามที่ได้รับมอบหมายและมีความรับผิดชอบ
ตรวจเช็คและรายงานสถานะห้องพัก
ทำความสะอาดห้องพักตามที่ได้รับมอบหมายรวมถึงพื้นที่สาธารณะ

Job Specification

หากผู้สมัครมีประสบการณ์ในด้านนี้จะถือเป็นข้อได้เปรียบแต่ไม่สำคัญ
สามารถทำงานเป็นรอบช่วงเวลาได้
มีทัศนคติที่ดีในการทำงานและทำงานเป็นทีมได้

Job Details

  • Opened Until: 18 Nov 2016
  • Full-Time
  • Work Routine: Monday to Friday
  • Maid

Requirements

  • Expirience: No Experience

Apply For Job

Apply Now