เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล-บริหารค่าจ้างและผลตอบแทน

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- จัดทำเงินเดือน / ผลตอบแทนพนักงาน
- คำนวณค่าล่วงเวลา
- สวัสดิการพนักงาน
- สถิติการมาทำงาน

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- เพศหญิง อายุระหว่าง 25 - 35 ปี
- ปริญาญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกียวข้อง
- ประสบการณ์งานด้านบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน 1 - 3 ปี
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms.office

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • ปริญญาตรี
 • อายุ: 25-35 ปีอื่นๆ
 • ประสบการณ์: 2 ปี
 • เพศ: หญิง

General Skills

 • ความแม่นยำ ความถูกต้อง
 • การวิเคราะห์
 • การสื่อสาร
 • ประสานงาน
 • บุคลิกภาพดี
 • ทัศนคติเชิงบวก
 • การแก้ไขปัญหา
 • ความรับผิดชอบ
 • รักงานบริการ
 • การทำงานเป็นทีม
 • ทำงานภายใต้การกดดัน

Spoken Languages

 • ไทย (Basic)

Written Languages

 • ไทย (Basic)

Computer Skills

 • Microsofe Office (Intermediate)

สมัครงาน

Apply Now