เจ้าหน้าที่ประมาณราคา (โครงการ) 1 ตำแหน่ง

นนทบุรีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- สามารถอ่านแบบแปลนได้อย่างคล่องแคล่ว , รวดเร็ว
- ถอดปริมาณงานได้แม่นยำ , รวดเร็ว
- ใช้โปรแกรม EXCEL ได้คล่องแคล่ว
- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- เพศชาย-หญิง ไม่จำกัดอายุ
- วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาโยธา-สถาปัตยกรรม
- มีความขยันหมั่นเพียร

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now