ช่างเขียนแบบ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชาย / หญิง
วุฒิปวส. หรือปริญญาตรี สาขาโยธา , ช่างก่อสร้าง , ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป ในด้านงานเขียนแบบก่อสร้าง (Shop Drawing , As - built Drawing) และงานสถาปัตย์
มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office , AutoCAD , Photoshop, Sketch up
สามารถทำงานได้ทั้งในกรุงเทพ , ต่างจังหวัด และต่างประเทศ

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 10 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • งานเขียน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อนุปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 3 ปี

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now