ช่างเขียนแบบ

BangkokFull-Time

Job Description

Job Specification

เพศชาย / หญิง
วุฒิปวส. หรือปริญญาตรี สาขาโยธา , ช่างก่อสร้าง , ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป ในด้านงานเขียนแบบก่อสร้าง (Shop Drawing , As - built Drawing) และงานสถาปัตย์
มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office , AutoCAD , Photoshop, Sketch up
สามารถทำงานได้ทั้งในกรุงเทพ , ต่างจังหวัด และต่างประเทศ

Job Details

  • Opened Until: 10 Feb 2018
  • Full-Time
  • Work Routine: Monday to Friday
  • Writing

Requirements

  • Bachelor's Degree
  • Diploma
  • Expirience: 3 Years

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

Apply For Job

Apply Now