นักวิเคราะห์ระบบ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชาย / หญิง
วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ 0 - 5 ปี ในการพัฒนาโปรแกรมข้อมูล
มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบ ERP จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษดี
มีความรู้ในระบบ System Analysis and Design
สามารถทำงานได้ทั้งในกรุงเทพ , ต่างจังหวัด และต่างประเทศ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Basic)

Written Languages

  • อังกฤษ (Basic)

สมัครงาน

Apply Now