พนักงานเช็คเกอร์

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

-ตรวจนับจำนวนสินค้า และตรวจเช็คสภาพภายนอกสินค้าระหว่างเบิก-ฝาก สินค้า
-ควบคุมกำหนดตำแหน่งการจัดเก็บสินค้าภายในห้องเย็นให้แก่พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ในการจัดเก็บสินค้าฝาก
-ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ และพนักงานปฏิบัติการ ในระหว่างการรับฝาก - เบิกสินค้า กรณ๊สินค้าไม่เป็นไปตามกำหนด
-ควบคุมกำหนดตำแหน่งการจัดเก็บสินค้าภายในห้องเย็นให้แก่พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ในการจัดเก็บสินค้าฝาก
สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด47/19 หมู่2 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

47/19 หมู่2 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 17 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • งานเขียน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อนุปริญญาตรี
  • ประถมศึกษา
  • มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 21 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now