Computer Graphic

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

1.ทำกราฟฟิกรายการต่างๆ ของช่อง
2.ออกแบบกราฟฟิกส่วนกลางของช่อง เช่น เพจโปรโมท ตัววิ่ง
3.ประสานกับทีมรายการในการสร้างสรรค์งานกราฟฟิกให้ตรงตามความต้องการของรายการ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

1.วุฒิปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.มีประสบการณ์ด้านกราฟฟิกรายการทีวี
3.มีความคิดสร้างสรรค์
ประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 1 ปี

General Skills

  • ความคิดสร้างสรรค์ /ความคิดนวัตกรรม

สมัครงาน

Apply Now