เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า (ประจำสาขาในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การตลาดหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ 0-8 ปี ในสายงานธุรกิจธนาคารหรือสถาบันการเงิน

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now