ช่างซ่อมบำรุง

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชายอายุ 18 ปีขึ้นไป
จำนวน:1 อัตรา
คุณวุฒิ:ปวช-ปริญญาตรี สาขาช่างกล ช่างเชื่อม ช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ค่าจ้าง:ตามโครงสร้างของบริษัทและประสบการณ์
เงื่อนไข:ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
สวัสดิการ:ที่พักบริษัทจัดให้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อนุปริญญาตรี
  • มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 21 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now