บัญชี

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ:
เพศชาย/หญิง
อายุ 21-25 ปี
จำนวน:
6 อัตรา
คุณวุฒิ:
ค่าจ้าง:
ปริญญาตรี สาขาบัญชี
เงื่อนไข:
ปริญญาตรี สาขาบัญชี
สวัสดิการ:
ปริญญาตรี สาขาบัญชี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 21-25 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now