ช่างเทคนิค

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

ตำแหน่งช่างเทคนิค
คุณสมบัติ:เพศชาย
จำนวน:5 อัตรา
คุณวุฒิ:ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างกลโรงงาน ช่างยนต์

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: เพศชาย

สมัครงาน

Apply Now