นักเกษตร (Agricultural Officer)

สงขลาเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- จัดทำรูปแบบแผนงานการเกษตรของแต่ละโครงการ
- วางแผนงานโครงการเกษตรของแต่ละโครงการ
- บริหารจัดการด้านงบประมาณของโครงการเกษตร
- ควบคุมคุณภาพผลผลิต
- สรุปผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการเกษตร
- ติดต่อประสานงานชุมชนและหน่วยงานราชการในท้องที่
- ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา
- ตรวจสอบเอกสารส่งมอบงานต่างๆเสนอบริษัท
- ควบคุม/แนะนำ/ให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาได้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- เพศชาย
- อายุ 22-30 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
- ขับรถยนต์/รถจักรยานยนต์ได้ และมีไบขับขี่
- สามารถปฏิบัติงานภาคเหนือ ภาคอีสาน และได้ทุกจังหวัด
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now