เจ้าหน้าที่ส่งออก (Export Officer)

สงขลาเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารส่งออกทั้งหมดก่อนจัดส่งให้กับลูกค้า หรือ ธนาคาร
- รวบรวมเอกสารทั้งหมดที่ลูกค้ากำหนดเอาไว้จากภายในและภายนอก
- จัดส่งเอกสารให้กับลูกค้า หรือ ธนาคาร ให้ตรงเวลา
- จัดทำสรุปการจัดส่งเอกสารในแต่ละวัน เพื่อควบคุมการทำงาน ไม่ให้ผิดพลาด

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- เพศหญิง
- อายุ 25 ปีขึ้นไป
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ทางด้านส่งออก อย่างน้อย 1 ปี
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
- มีความละเอียดรอบคอบ มีทักษะการประสานงาน และความเข้าใจด้านเอกสาร

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now