พนักงานตัวแทนสัมพันธ์

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- เพศชาย –หญิง การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
- มีความสามารถในการจัดกิจกรรมสันทนาการ และทำกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานและความเป็นกันเอง
- มีทักษะในการอบรม และพูดจาโน้มน้าว และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- มีความรู้ภาษาต่างประเทศจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ (ในกรณีที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ)
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now