(ระบบ POOL) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา, กิจการนิสิต) P7 วุฒิปริญญาโท

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 27 Jul 2016
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • งานเขียน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now