พนักงานตรวจสอบคุณภาพ QC

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

ชาย และหญิง อายุ 24 - 28 ปี บุคลิกดี
ปวส. - ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ 0 - 2 ปี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อนุปริญญาตรี
  • อายุ: 25-30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now