พนักงานวิเคราะห์ประจำไลน์ผลิต(ประจำโรงงานพุนพิน)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต
สอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาวิชาช่างทุกสาขา
สามารถเข้ากะได้
หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อนุปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now