เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี(สาขาตะกั่วป่า)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

รับผิดชอบงานการเงินจ่ายประจำสาขาตะกั่วป่า

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

-วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน หรือมีประสบการณ์งานด้านการเงินอย่างน้อย 1 ปี
-มีความรู้ด้านการเงินจ่าย
-มีความรู้ด้านกฏหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี
-ฐานปฏิบัติงานประจำสาขานราธิวาส

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 1 ปี

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now