พนักงานวิเคราะห์วัตถุดิบ(โรงงานพุนพิน)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

วิเคราะห์คุณภาพของวัตถุดิบในกระบวนการผลิต

ปฏิบัติงานประจำโรงงานพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

-วุฒิปวส.ช่างทุกสาขา
-สามารถปฏิบัติงานประจำโรงงานพุนพินได้
-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now