ผู้จัดการแผนกขนส่ง

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ควบคุม กำกับ ดูแล และประสานงาน ในการขนส่งสินค้า วัตถุดิบ ให้ทันเวลา มีคุณภาพ และปลอดภัยภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

-ปริญญาตรี ทุกสาขา
-มีประสบการณ์งานด้านการขนส่งสินค้ามาแล้วอย่างน้อย 3 ปี
-มีความรู้ความเข้าใจในงานด้านการบริหารจัดการงานโลจิสติกส์
-มีความรู้ด้านกฏหมายการขนส่ง กฏหมายจราจร

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 3 ปี

สมัครงาน

Apply Now