Financial Manager 1 อัตรา

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรี – โทวิศวกรรม สาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์การเงิน การบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป ด้านCorporate Finance อยู่ในระดับผู้จัดการโครงการ อย่างน้อย 3 ปี
หากมีประสบการณ์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ,บริษัทหลักทรัพย์,บริษัทที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์การค้า รับเหมาก่อสร้าง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรู้ด้านตลาดทุนเป็นอย่างดี
มีทักษะการบริหาร มีภาวะผู้นำสูง และการตัดสินใจ
สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันและมีทักษะในการแก้ไขปัญหาได้ดี
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาโท
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 3 ปี

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Basic)

Written Languages

  • อังกฤษ (Basic)

สมัครงาน

Apply Now