ช่างยนต์(สำนักงานใหญ่)

นนทบุรีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

-ดำเนินการซ่อมรถยนต์ ของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now