เจ้าหน้าที่อะไหล่

นนทบุรีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

-จัดหาอะไหล่ ติดตามอะไหล่ที่ค้างจ่าย แจ้งความเคลื่อนไหวของอะไหล่ให้ลูกค้าทราบ
-ตรวจสอบเบอร์อะไหล่/จำนวน/สภาพของชิ้นส่วนให้ตรงตามเอกสารใบส่ง แล้วนำอะไหล่ไปส่งให้ลูกค้าได้ถูกต้อง

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 21 Aug 2016
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • เหล็ก - โลหะ

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now