เจ้าหน้าที่ธุรการ

นนทบุรีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

1.รับผิดชอบตรวจสอบยอดรับชำระ Bill Payment,Onetime Charge
2.ตรวจสอบและชี้แจง ข้อมูลการค้างนำฝากเงินของ Shop และKiosk
3.ตรวจสอบยอดนำฝากเงินของ Shop และ Kiosk
4.ตรวจสอบและทำการลดหนี้ใบเสร็จ รวมถึงทำรายงานสรุปยอดนำฝากของ Shopและ Kiosk
5.ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาหน้างานให้ Shop และ Kiosk
6.อบรมและชี้แจงการใช้ระบบต่างๆ ให้กับ Shop และ Kiosk ที่เริ่มงานใหม่

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

ประสบการณ์(ปี): 1
ทางด้าน: 1.หากมีประสบการณ์ด้านงานธุรการบัญชี หรืองานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปวส - ปริญญาตรี สาขาวิชา:การบัญชี ,การจัดการทั่วไป และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย: 2.51-3.00
อายุ(ปี): 25 - 30
เพศ: ชาย

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อนุปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 1 ปี

สมัครงาน

Apply Now