นักศึกษาฝึกงานสาขาคอมพิวเตอร์ (ช่วง มิ.ย. - ก.ค. 59)

นนทบุรีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ดูแล website : Tlcthai.com
- Update Content
- PR website
- งานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

ประสบการณ์(ปี): 0
ทางด้าน: มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ : html,photoshop, dreamweaver
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิชา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย: ไม่ระบุ
อายุ(ปี): 20 - 23
เพศ: ไม่ระบุ

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 20 Aug 2016
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • อื่นๆ

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 21-25 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now