Copywriter

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• เขียนและแก้ไขสื่อ รวมทั้งบทความเนื้อหาเว็บ, สคริปต์,เขียนโฆษณา,สิ่งพิมพ์ และนิตยสาร
• เตรียมแก้ไข และพิสูจน์ความคิดสร้างสรรค์ที่มุ่งเน้นการขายขององค์กร ส่งเสริมการขายวัสดุผลิตภัณฑ์และการตลาด (ออนไลน์ ออฟไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์) รวมทั้งบทความข่าว, ป้าย, เว็บไซต์,
• บล็อก, จดหมายข่าว, โบรชัวร์, ข่าวประชาสัมพันธ์การโฆษณา สำเนาเป็นต้น
• พิสูจน์อักษรแก้ไขรักษาและปรับปรุงวัสดุออนไลน์ทั้งหมด
• เขียนบทความในสื่อออนไลน์ VDO, สคริปต์, และสร้างกิจกรรมออนไลน์
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• ปริญญาตรีในคณะศิลปศาสตร์, อังกฤษ, วารสารศาสตร์, การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้องใดๆ
• เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
• พื้นหลังที่แข็งแกร่งในการเขียนคำโฆษณา, การพิสูจน์อักษรแก้ไข
• มีประสบการณ์ในเนื้อหาออนไลน์ / บล็อกการเขียนคำโฆษณาหรือตำแหน่งการเขียน / การสื่อสาร
• ประสบการณ์ในการเขียนคำโฆษณาและสื่อกิจกรรมสร้างสรรค์
• มีความสนใจกระตือรือร้นในการตลาดออนไลน์และสื่อดิจิตอล
• ความคิดสร้างสรรค์และเปิดกว้าง
• สามารถทำงานได้อย่างอิสระภายใต้ความกดดัน

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 25 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • ความคิดสร้างสรรค์ /ความคิดนวัตกรรม
  • ทำงานภายใต้การกดดัน

สมัครงาน

Apply Now