เจ้าหน้าที่เอกสารระบบคุณภาพ

ชลบุรีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• เพศชาย-หญิง/ สัญชาติไทย
• อายุระหว่าง 25-35 ปี
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
• หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านเอกสาร เกี่ยวกับระบบ ISO หรืออื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ (MS Office) เป็นอย่างดี
• มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและสามารถติดต่อ – สื่อสารและประสานงานได้ดี
• ประจำสำนักงานแหลมฉบัง

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 25-35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • การสื่อสาร
  • มนุษยสัมพันธ์ดี

Computer Skills

  • Microsofe Office (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now