พนักงานขับรถ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• เพศชาย/ สัญชาติไทย
• อายุระหว่าง 25-40 ปี
• จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
• มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
• มีใบขับขี่
• สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้เป็นบางครั้ง
• ประจำสำนักงานแหลมฉบัง

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 10 Aug 2015
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • อื่นๆ

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • อายุ: 25-40 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: เพศชาย

General Skills

  • ใบขับขี่
  • มนุษยสัมพันธ์ดี

สมัครงาน

Apply Now