เจ้าหน้าที่คอสตูม

ปทุมธานีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• อายุ 22-30 ปี เพศหญิง
• สาขาคหกรรมเสื้อผ้าและสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ออกแบบเสื้อผ้าได้
• จัดหาเสื้อผ้าในรายการ
• ดูแลดารา-พิธีกรได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อายุ: 21-30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: หญิง

สมัครงาน

Apply Now