พนักงานขับรถ (จำนวน 1 อัตรา)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

ชาย อายุระหว่าง 25 - 45 ปี
การศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
มีประสบการณ์เชี่ยวชาญเส้นทางใน ก.ท.ม เป็นอย่างดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now