วิศวกรควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ตู้เย็น,พัดลม (จำนวน 3 ตำแหน่ง)

สมุทราปราการเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

จำนวน 3 ตำแหน่งประสบการณ์ 0-3 ปี
เพศ ชาย/หญิงอายุ 22-28 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วศบ. อุตสาหการ,เครื่องกล,ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเพิ่มเติม

อ่านแบบและเขียนแบบโดยใช้โปรแกรมเขียนแบบเช่น Auto Cad
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now