พนักงานรักษาความปลอดภัย ด่วน! (จำนวน หลายอัตรา)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

ชาย - หญิง อายุระหว่าง 25 - 35 ปี
การศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3
มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
มีความรับผิดชอบต่องาน และมีสุขภาพดี

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 18 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • ความปลอดภัย

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now