เจ้าหน้าที่ขายประจำโครงการ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ให้บริการลูกค้าในการจอง,บริหารจัดการงานขาย

ประสานงานข้อมูลของลูกค้าให้สถาบันการเงิน

รายงานผลการติดตามลูกค้ารายสัปดาห์

งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชาย,หญิง อายุ 23-32 ปี

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

มีประสบการณ์ด้านงานขายหรืองานบริการ 0-5 ปี

มีใจรักงานขายหรืองานบริการ

สามารถปฎิบัติงาน6วัน/สัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา)

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 17 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • งานขาย

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now