ผู้จัดการส่วนงานขายประจำโครงการ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

วางแผนงานขาย,บริหารการขาย,รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ

ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดำเนินตามแผนงานที่กำหนดของบริษัท

แก้ไขปัญหา,ตัดสินใจ,วิเคราะห์ปัญหาในการสนับสนุนทีมขายเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น

งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชาย,หญิง อายุ 35-45 ปี

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท ทุกสาขา

มีประสบการณ์ด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์ไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป

มีความเป็นผู้นำ,แก้ไข,ตัดสินใจปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 17 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • งานขาย

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now