นักศึกษาฝึกงาน

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ฝึกงานในหน่วยงานต่างๆเช่น ฝ่ายบัญชี,ทรัพยากรมนุษย์,ขาย,จัดซื้อ,สารสนเทศ ฯลฯ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชาย,หญิง อายุ 18-23 ปี

กำลังศึกษาในระดับปวช-ป.ตรี ทุกสาขาวิชา

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 17 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • อื่นๆ

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now